Life Space Crisis Interventie (LSCI)

LSCI is op het brein gebaseerde, interactieve therapeutische methodische, verbale interventie om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor jongeren - jongvolwassenen. Het is niet een fysieke methode om storend gedrag te voorkomen of beheersen. Jongeren verstoren hun eigen leefsituatie door patronen van zelf ondermijnend en zelfvernietigend gedrag. Dit gedrag is onderhevig aan intense emoties: negatieve gevoelens en gedachten. In de stress en crisis worden de jongeren meegenomen in praktisch inzicht krijgen in hun eigen negatieve gevoelens en denkpatronen tijdens de crisis. Lees cliëntervaringen.

LSCI beschouwt problemen of stressvolle incidenten als kansen voor leren, groei, inzicht en veranderingen bij jongeren en jongvolwassenen.

Voordelen van LSCI in de dagelijkse praktijk:

 • Cliënt leert in praktijksituaties door crisis in zijn/ haar emotionele tekortkoming eigen gedrag zien en leert daardoor met vertrouwen opbouwen van nieuwe sociale vaardigheden.
 • Jongeren worden meer bewust van zichzelf, de interventies helpen om gedachten en gevoelens te verbinden met het gedrag wat ze laten zien.
 • Het reguleren van eigen gedrag waardoor er meer effect is om met eigen emoties om te gaan.
 • Het stelt de jongeren of jongvolwassenen in staan inzicht te verwerven wat anders kan in eigen gedrag. Waardoor minder onzekerheid ontstaat.
 • Je leert makkelijker uiten naar klas, studiegenoten en vrienden.
 • Een verruiming en gevoel van eigenwaarde, begrip en inzicht bij anderen in hun gedrag.
 • Meer zelfvertrouwen, vermindering van angstgevoelens en meer verantwoordelijkheid leren nemen.
 • LSCI helpt om de jongeren hun eigen gevoel aan eigen gedrag te verbinden.
 • Sneller hulp vragen en bouwen aan een vertrouwensrelatie met volwassenen
 • Door zelfinzicht meer verantwoordelijk voor eigen handelen en keuzes.
 • Fijne manier om relaties met jongeren te ontwikkelen en behouden.

Praktische toepassing als coach

Wat ik als coach en counselor van belang vindt om aan te sluiten bij de belevingswereld van client met deze praktische methode . Het kan helpen bij emotie regulering, waardoor cliënt kalmer wordt en er een positieve veerkracht bij cliënt is.

Het gedrag van de jongeren is het gevolg van eigen negatief denken en voelen, negatief zelfbeeld en zelfveroordeling. Waardoor zelfvernietigend gedrag ontstaat in situatie thuis op school of in andere leefomgeving. Het onderliggend probleem komt zelden aan de orde, waardoor er veel stress door deze jongeren wordt ervaren. Stress op stress levert een conflict op, wat kan leiden tot een crisis.

Waarbij angstgevoelens, eenzaamheid, depressiviteit of andere emoties als patroon onder het gedrag zit van de jongeren. Door inzicht in het denken en gevoelens van de jongeren kan er inzicht ontstaan in het onderliggend denkpatroon, waardoor er gerichte interventies plaats kunnen vinden. Crisissen in de praktijk zijn dankbare leermomenten als ze door de omgeving worden ervaren en gezien.

Belangrijk hierbij is dat er ruimte, begrip en aandacht gegeven wordt waardoor de jongeren hun emotionele uitbarstingen zelf ervaren en leren (h)erkennen.

Waardoor zelfwaardering, zelfvertrouwen praktisch wordt ervaren. Hierin kan de oplossing liggen. De veerkracht hoe jongeren hiermee omgaan kan zowel een positieve uitdaging als een kans zijn voor zelfontwikkeling. Jongeren zijn zelf de oplossing, als ze dit gaan ervaren in het leven zit hierin de veerkracht en groei.

LSCI is in Amerika veel onderzocht en in America en het buitenland effectief gebleken. Er is een verschil tussen LSCI en trainingen. LSCI is gericht als leermoment op het moment van crisis of erna. Lees cliëntervaringen en maak een afspraak

Stel je vraag: via whatsapp, bel 06-13304244 of kies voor een 15 min gratis kennismakingsgesprek, maak een afspraak.Ik whatsapp of bel je altijd terug.