Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies. Wat kunt u dan doen?

1. Eerst een gesprek met uw coach of counselor
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij als coach/counselor te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit met mij als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Dan zou ik het op prijs stellen om uw onvrede op te schrijven en deze mij per e-mail of post te bezorgen.
Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met mij uw onvrede of klacht op.

2. Klachtenfunctionaris (indien wij er samen niet uitkomen)
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of komen wij er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris.
Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

3. Geschillencommissie: bindende uitspraak
U kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen indien de inzet van de klachtenfunctionaris, of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld, voor u onbevredigend is.
Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als voor mij als coach/counselor. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van mij heeft gekregen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de sessie of de manier waarop u ben bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van mij waardoor schade is ontstaan door de behandeling, of over beschadigde/vermiste eigendommen. Ik ben hiervoor ook aangesloten bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.