Bekostingen van Coaching & Counseling

 • Vaak wordt coaching en counseling zelf betaald.
 • Soms zijn er mogelijkheden om het coach / counseling traject vergoed te krijgen. Vaak een link met werk of gezondheid.
 • Als coaching/counseling traject wordt gebruikt om weer aan het werk te gaan, en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kan je kijken of deze verzekering het coach / counseling traject dekt. (zie eigen verzekeraar)
 • Heb je een ziektewet-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, en wil je weer aan het werk, dan kan je in aanmerking komen voor re-integratiebegeleiding.
  Dit moet echter wel via een coach/counselor die is aangesloten met contract bij het UWV. Ik ben hier niet bij aangesloten.
 • Heb je een cao, in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) is een coaching – of opleidingsbudget opgenomen. Je hebt dan recht op een bedrag dat je na overleg met je werkgever of leidinggevende, kunt besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.
 • Werkgevers zien steeds vaker het belang in van persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Opleidings-en Ontwikkelingsfondsen die financieel bijdragen aan de scholing van werknemers in die branche. Bv. Loopbaancoaching. Werkgever kan dit aanvragen.
 • Ambtenaren hebben geldpotje arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfondsen.
 • SLIM–regeling: Vanaf 2020 heeft rijksoverheid SLIM-subsidie beschikbaar voor leren en ontwikkelen in alle midden– en kleinbedrijven en voor grote bedrijven uit landbouw, horeca, en recreatie.
  Werkgever kan budget aanvragen voor o.a. loopbaanadvies of verbeteren van vaardigheden van werknemers.
 • Bedrijfsbudget: veel grotere bedrijven hebben ook zelf geld opzij gezet om te zorgen dat hun werknemers gelukkig zijn, dit komt de productiviteit ten goede. Coaching is relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. HR-manager, leidinggevende of directeur naar mogelijkheden. Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out kan je ook via bedrijfsarts vragen. Coaching kan helpen om helderheid te krijgen waardoor je werk optimaler functioneert.
 • Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten van hun coaching volledig als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. De belastingdienst eist wel dat de coaching aantoonbaar leidt tot verdieping van de kennis.
 • Via belasting: kosten voor coachings- en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van € 250,- volledig aftrekbaar van de belasting als studiekosten en scholingsuitgaven.
  Het traject moet gericht zijn op toekomstig beroep en er moet sprake zijn van een leertraject. Je mag geen studiefinanciering ontvangen. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. Wat u niet vergoed krijgt valt onder de aftrekpost “speciale zorgkosten” bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.