NOBCO coach & visie

NOBCO Coach beroepsvereniging

NOBCO staat voor coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling waardoor coaches in hun werk of persoonlijke leven beter kunnen functioneren. Dat bepaalt onze identiteit. We hanteren de volgende definitie van coaching, gestoeld op de wetenschappelijke definitie van Grant en Theeboom.

Coaching is een resultaatgericht en systematisch proces waarbij een coach, op basis van een gelijkwaardige relatie, een coachee faciliteert om zelf gestelde doelen te behalen en om zijn/haar functioneren, ontwikkeling en welzijn te bevorderen.

Dit betekent dat coaches aangesloten bij NOBCO, zich richten op:

 • Professionele begeleiding, waarbij de coach als gelijkwaardige partner de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
 • Competentie- en persoonlijke ontwikkeling van coachee.
 • Bevorderen van het verkrijgen van inzicht en het leren door coachees.

Uitgangspunten NOBCO

In de voorwaarde van de internationale Ethische Code heeft NOBCO de volgend uitgangspunten geformuleerd:

 • De coachee weet uiteindelijk zelf het beste wat goed voor hem is en kan zowel in zijn privé als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 • De coachee en de coach zijn elkaar volkomen gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
 • Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit boven die van de coach.
 • Deze uitgangspunten laten een duidelijk verschil zien met advisering, hulpverlening en therapie. Een coach stelt geen diagnose, maar kan doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega-coach of een andere begeleider. Een coach verwijst door, als hij zich qua kennis, kunde, ervaring onvoldoende toegerust acht en dus niet op basis van een diagnose. Coaching is gericht op ruimte maken in denk- en gewoonte processen (patronen). Dingen open maken, waar ze gesloten zijn.
 • Een coach stimuleert een leerproces. Coaching kan ontregelend zijn. Het gaat niet om het ‘keurige verhaal’. Een coach nodigt uit, daagt uit en werkt op een bepaalde manier op het scherpst van de snede om het leervermogen van de coachee te vergroten.
 • Een coach stimuleert transformationeel leren: bewustzijn van en verruiming in manieren van kijken, voelen en doen. Ook kan coaching gaan over het leren van vaardigheden, bijvoorbeeld communicatieve of managementvaardigheden. Coaching is altijd maatwerk.

Professionaliteit van coaches

NOBCO is in Nederland de beroepsorganisatie voor coaching. NOBCO is aangesloten bij EMCC Global: European Mentoring and Coaching Council met meer dan 14.000 aangesloten coaches in 22 landen binnen en buiten Europa.

Voordelen van Coaching Monitor

 • Geeft inzicht in de voortgang van een coach traject
 • Biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen
 • Biedt 360 graden feedback en peer-evaluaties
 • Levert een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten.
 • Kijk de Coaching Monitor link: https://youtu.be/z-0mnMh2XQo
 • Lees cliëntervaringen en maak een afspraak.

Benieuwd hoe een coaching- en counselingstraject kan verlopen? Stel je vraag: via whatsapp, bel 06-13304244 of kies voor een 15 min gratis kennismakingsgesprek, maak een afspraak.Ik whatsapp of bel je altijd terug.